Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/  (77 snímkov)     [Strana 1 z 5] :: Choď na  
  Si na prvej strane Si na prvej strane           Nasledujúca strana Posledná strana Pomoc
001 * Rodný dom - Andreja Lettricha * Rodný dom - Andreja Lettricha * 1024 x 687 * (128KB)
002 * 5.trieda s učiteľom A.Šavlom - školský rok 1932-1933 /A.Lettrich/ * 5.trieda s učiteľom A.Šavlom - školský rok 1932-1933 /A.Lettrich/ * 1181 x 760 * (250KB)
003 * Jozef Kuka, Anna Hullová-Kuruceje, Andrej Lettrich - júl 1938 * Jozef Kuka, Anna Hullová-Kuruceje, Andrej Lettrich - júl 1938 * 1024 x 747 * (98KB)
004 * Andrej Lettrich 1939 * Andrej Lettrich 1939 * 1024 x 1255 * (120KB)
005  * Andrej Lettrich * Andrej Lettrich * 1024 x 1434 * (138KB)
006 * Andrej Lettrich 1940 * Andrej Lettrich 1940 * 1024 x 1347 * (208KB)
  001  
  002  
  003  
  004  
  005  
  006  
007 * Andrej Lettrich s priateľmi * Andrej Lettrich s priateľmi * 1024 x 1426 * (87KB)
008 * Andrej Lettrich, Jožo, Slavo Košeje a spol - august 1941 * Andrej Lettrich, Jožo, Slavo Košeje a spol - august 1941 * 1024 x 731 * (124KB)
009 * Andrej Lettrich, Jozef Lettrich-Mišekeje, Michal Vereš - august 1941 * Andrej Lettrich, Jozef Lettrich-Mišekeje, Michal Vereš - august 1941 * 1024 x 732 * (89KB)
010 * Andrej Lettrich 1949 * Andrej Lettrich 1949 * 1024 x 737 * (124KB)
011 * Andrej Lettrich 1949 * Andrej Lettrich 1949 * 1024 x 734 * (83KB)
012 * Andrej Lettrich 1949 * Andrej Lettrich 1949 * 1024 x 721 * (116KB)
  007  
  008  
  009  
  010  
  011  
  012  
013 * J.Lettrich-Miškeleje, A.Lettrich, A.Kuková, J.Kuka-Mišeje, J.Makoš * J.Lettrich-Miškeleje, A.Lettrich, A.Kuková, J.Kuka-Mišeje, J.Makoš * 1024 x 688 * (64KB)
014 * Otec Andreja Lettricha * Otec Andreja Lettricha * 1024 x 1221 * (174KB)
015 * Mama Andreja Lettricha * Mama Andreja Lettricha * 1024 x 1478 * (140KB)
016 * Kozlie mlieko 1950 * Kozlie mlieko 1950 * 1024 x 659 * (132KB)
017 * Lazy sa pohli 1952 * Lazy sa pohli 1952 * 1024 x 650 * (139KB)
018 * Lazy sa pohli 1952 * Lazy sa pohli 1952 * 1024 x 636 * (144KB)
  013  
  014  
  015  
  016  
  017  
  018  
Posledná úprava albumu bola 15.10.2008 22:06
Založené na JAlbum 7.4 a BluPlusPlus vzhľad