Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/  (376 snímkov)     [Strana 1 z 21] :: Choï na  
  Si na prvej strane Si na prvej strane           Nasledujúca strana Posledná strana Pomoc
001 Vaclav Vanek 2 * 1890 x 2347 * (380KB)
Jozef Vladar * 1890 x 2569 * (245KB)
A.SAVOL 1933 * 1890 x 2411 * (269KB)
002 Galanda - Dramaturg * 1630 x 1773 * (246KB)
Jozef Boda a Jozef Duris * 1890 x 1312 * (211KB)
1944 Mozolovci rezia A.Savol * 1890 x 1215 * (261KB)
  001 Vaclav Vanek 2  
  Jozef Vladar  
  A.SAVOL 1933  
  002 Galanda - Dramaturg  
  Jozef Boda a Jozef Duris  
  1944 Mozolovci rezia A.Savol  
1944 MOZOLOVCI rezia A.Savol_1 * 1890 x 1180 * (303KB)
1944 Mozolovci * 1890 x 1163 * (241KB)
1944 Sol nad zlato rezia Gabriela Zaborska * 1890 x 1230 * (403KB)
1944 Tri vrecia zemiakov * Ján Vereš - Mat.; M. Kmeťová; Jozef Povážan - Zim..; M. Daniš; A. Majerová; P.Hulla - K.; A Šavol; Z. Verešová - M.; J. Lettrich - B.; J. Vanický * Ján Vereš - Mat.; M. Kmeťová; Jozef Povážan - Zim..; M. Daniš; A. Majerová; P.Hulla - K.; A Šavol; Z. Verešová - M.; J. Lettrich - B.; J. Vanický * 1800 x 1173 * (316KB)
1947 Pytacky-SZM v Dubovom-Jozef Duris rezia Savol * Jozef Ďuriš * Jozef Ďuriš * 1890 x 1158 * (166KB)
1957 Pava rezia Savol * 1890 x 1213 * (276KB)
  1944 MOZOLOVCI rezia A.Savol_1  
  1944 Mozolovci  
  1944 Sol nad zlato rezia Gabriela Zaborska  
  1944 Tri vrecia zemiakov  
  1947 Pytacky-SZM v Dubovom-Jozef Duris rezia Savol  
  1957 Pava rezia Savol  
1957 Timrava-Pava * 1890 x 1504 * (370KB)
1958 Gedeonov dom rezia A.Savol * 1890 x 1279 * (240KB)
1958 Gedeonov dom rezia A.Savol_1 * S.Daniš; E.Agricola * S.Daniš; E.Agricola * 1890 x 1241 * (236KB)
1958 Gedeonov dom rezia A.Savol_2 * 1890 x 1272 * (242KB)
1958 Gedeonov dom rezia A.Savol_3 * 1890 x 1279 * (243KB)
1958-Lutowsky Velke ryby * 1890 x 1220 * (210KB)
  1957 Timrava-Pava  
  1958 Gedeonov dom rezia A.Savol  
  1958 Gedeonov dom rezia A.Savol_1  
  1958 Gedeonov dom rezia A.Savol_2  
  1958 Gedeonov dom rezia A.Savol_3  
  1958-Lutowsky Velke ryby  
Posledná úprava albumu bola 22.8.2012 14:15
Založené na JAlbum 7.4 a BluPlusPlus vzh¾ad