Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/  (376 snímkov)     [Strana 2 z 21] :: Choï na  
  Prvá strana Predchádzajúca strana           Nasledujúca strana Posledná strana Pomoc
1960 Polnocna omsa rezia A.Savol * 1890 x 1191 * (326KB)
1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_1 * S. Vereš - Šimeje; Z. Hullová; V. Cígrová, Jozef Ďuriš * S. Vereš - Šimeje; Z. Hullová; V. Cígrová, Jozef Ďuriš * 1890 x 1095 * (199KB)
1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_2 * 1890 x 1135 * (187KB)
1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_3 * 1890 x 1161 * (243KB)
1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_4 * Ž.Povážanová; St.Plica; Ján Ďuriš,ml.; Ján Boďa M. * Ž.Povážanová; St.Plica; Ján Ďuriš,ml.; Ján Boďa M. * 1890 x 2479 * (447KB)
1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_5 * z prava Stanislav Vereš-Šimeje, Viera Cigrová, Zelka Hullová-Bendešeje, Jozef Ďuriš, Želka Povážanová * z prava Stanislav Vereš-Šimeje, Viera Cigrová, Zelka Hullová-Bendešeje, Jozef Ďuriš, Želka Povážanová * 1890 x 1255 * (320KB)
  1960 Polnocna omsa rezia A.Savol  
  1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_1  
  1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_2  
  1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_3  
  1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_4  
  1960 Polnocna omsa rezia A.Savol_5  
1961 Otvoreny oblok - Bulletin 1 * 1890 x 2661 * (631KB)
1961 Otvoreny oblok - Bulletin 2 * 1009 x 1575 * (364KB)
1961 Otvoreny oblok rezia A.Savol * 1890 x 1285 * (262KB)
1961 Otvoreny oblok * 1890 x 1357 * (302KB)
1961 Otvoreny oblok_2 * 1890 x 2541 * (863KB)
1961 Otvoreny oblok_3 * 1890 x 1316 * (383KB)
  1961 Otvoreny oblok - Bulletin 1  
  1961 Otvoreny oblok - Bulletin 2  
  1961 Otvoreny oblok rezia A.Savol  
  1961 Otvoreny oblok  
  1961 Otvoreny oblok_2  
  1961 Otvoreny oblok_3  
1961 Otvoreny oblok_4 * 1890 x 1177 * (291KB)
1961 Otvoreny oblok_5 * Michal Hulla-Pož., Stanislav Kučera * Michal Hulla-Pož., Stanislav Kučera * 1890 x 1350 * (268KB)
1963 Daleka ozvena * 1890 x 1230 * (312KB)
1963 Daleka ozvena_1 * 1890 x 1286 * (315KB)
1963 Daleka ozvena_2 * 1890 x 1264 * (265KB)
1963 Daleka ozvena_3 * Ján Hulla-Mich, Jozef Ďuroš, A. Šavol, M.Kočiš * Ján Hulla-Mich, Jozef Ďuroš, A. Šavol, M.Kočiš * 1890 x 1307 * (278KB)
  1961 Otvoreny oblok_4  
  1961 Otvoreny oblok_5  
  1963 Daleka ozvena  
  1963 Daleka ozvena_1  
  1963 Daleka ozvena_2  
  1963 Daleka ozvena_3  
Posledná úprava albumu bola 22.8.2012 14:15
Založené na JAlbum 7.4 a BluPlusPlus vzh¾ad