Divadlo vo fotografiach /úprava fotografií: Peter Lettrich/  »  Prezeranie A.SAVOL 1933     [Obrázok 3 z 376]  :: Choï na  
  Prvý snímok Predchádzajpci snímok      Ukáza?/skry? EXIF informácie Indexová strana Spusti?/zastavi? prezentáciu      Nasledujúci snímok Posledný snímok Pomoc
001 Vaclav Vanek 2 * 1890 x 2347 * (380KB)

Jozef Vladar * 1890 x 2569 * (245KB)

?uknite pre pôvodný obrázok
 
A.SAVOL 1933.jpg - 1890 x 2411 - (269KB)
Stiahnu? súbor (269KB)
002 Galanda - Dramaturg * 1630 x 1773 * (246KB)

Jozef Boda a Jozef Duris * 1890 x 1312 * (211KB)

Posledná úprava albumu bola 21.8.2012 17:02
Založené na JAlbum 7.4 a BluPlusPlus vzh¾ad