Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DubovéHľadať
 
 

Fotogaléria

HISTÓRIA DUBOVÉHO VO FOTOGRAFIÁCH /úprava fotografií Peter Lettrich/

Začiatok výstavby kultúrneho domu 1962

Začiatok výstavby kultúrneho domu 1962

Začiatok výstavby kultúrneho domu 1962

Začiatok výstavby kultúrneho domu 1962

Dožinky v Nitre - Spevokol /koncom 70 rokov/

Dožinky v Nitre - Spevokol /koncom 70 rokov/

Riaditeľka ZŠ Dubové Viera Boďová so žiakmi vo Zve

Riaditeľka ZŠ Dubové Viera Boďová so žiakmi vo Zveríne


 
 
Cukrársky kurz pod dozorným výborom JEDNOTA /70 ro

Cukrársky kurz pod dozorným výborom JEDNOTA /70 roky/

 Mozoľovci 1941-1950 réžia Andrej Šavol /z prava J

Mozoľovci 1941-1950 réžia Andrej Šavol /z prava Jozef Povážan st., Emília Lettrichová - Jančekeje, Jozef Boďa - Štefaneje, Michal Boďa - Kuruceje/

Učitel Andrej Šavol s manželkou Vilmou Šavlovou /n

Učitel Andrej Šavol s manželkou Vilmou Šavlovou /na ľavo od neho/

 Podkúvanie koní v roku 1962

Podkúvanie koní v roku 1962


 
 
Družstevní ženci 1963

Družstevní ženci 1963

Pracovníčky družstva pri letných prácach

Pracovníčky družstva pri letných prácach

Dobšinská ľadová jaskyňa - zájazd družstevníkov

Dobšinská ľadová jaskyňa - zájazd družstevníkov

Džezová muzika 65. rokoch

Džezová muzika 65. rokoch


 
 
Dubovčianka pri vzniku

Dubovčianka pri vzniku

Kuchársky kurz 1970

Kuchársky kurz 1970

Jozef Vladár

Jozef Vladár

Učiteľ A.Šavol r. 1932

Učiteľ A.Šavol r. 1932


 
 
Literárny kritik - Michal Povážan

Literárny kritik - Michal Povážan

hore: Povážan Michal-Maceje, Kmeť Ján-Holič dole:

hore: Povážan Michal-Maceje, Kmeť Ján-Holič dole: Lettrich Michal-Zemiakeje, Hulla Michal-Požeskeje, Miloš Kmeť-Páľkeje /koncom 40. rokov/

Andrej Lettrich s priateľmi /z ľava hore: Štefan B

Andrej Lettrich s priateľmi /z ľava hore: Štefan Boďa, Slavo Koša, ..., Ján Rusnák, dole: Andrej Lettrich, Michal Vereš/

 Andrej Lettrich - režisér

Andrej Lettrich - režisér


 
 
 Divadelné predstavenie Ž. Nalkowskej - Dom žien 1

Divadelné predstavenie Ž. Nalkowskej - Dom žien 1969, premiéra: 16.3.1969 - réžia Jozef Ďuriš

Dubovčianka v kultúrnom dome 1970

Dubovčianka v kultúrnom dome 1970

Dubovčianka

Dubovčianka

Regulácia potoka 70-roky

Regulácia potoka 70-roky


 
 
Regulácia potoka 70-roky

Regulácia potoka 70-roky

Požiarna zbrojnica po dokončení 1972

Požiarna zbrojnica po dokončení 1972

Výstavba športového areálu 1973

Výstavba športového areálu 1973

Pohľad na dedinu od Štálika nadol z roku 1975

Pohľad na dedinu od Štálika nadol z roku 1975


 
 
Pohľad na dedinu od Štálika nahor z roku 1975

Pohľad na dedinu od Štálika nahor z roku 1975

Spevokol pri svojom vzniku 1975

Spevokol pri svojom vzniku 1975

Stará satina

Stará satina

Otvorenie futbalového areálu 1977

Otvorenie futbalového areálu 1977


 
 
Otvorenie futbalového areálu 1977

Otvorenie futbalového areálu 1977

Otvorenie futbalového areálu 1977

Otvorenie futbalového areálu 1977

Ocenenie spevokolu

Ocenenie spevokolu

Dubovčianka pred požiarnou zbrojnicou

Dubovčianka pred požiarnou zbrojnicou


 
 
Požiarnici

Požiarnici

Divadelné predstavenie J.Soloviča - Kar na konci r

Divadelné predstavenie J.Soloviča - Kar na konci roka 1979, premiéra: 14.1.1979 - réžia Jozef Ďuriš

Divadelné predstavenie A.Jiráska - Otec 1980, prem

Divadelné predstavenie A.Jiráska - Otec 1980, premiéra: 29.4.1980 - réžia Igor Galanda

Divadelné predstavenie A.Jiráska - Otec 1980, prem

Divadelné predstavenie A.Jiráska - Otec 1980, premiéra 29.4.1980 - réžia Igor Galanda /hore: Ján Hulla - Požeskeje, dole z ľava: Ján Hulla-Jariabkeje, Jozef Kútnik, Elena Kmeťová-Holičeje, Ján Vereš ml.-Matúšeje, Ľuba Štancľová, Ján Boďa-Štefaneje, Igor Galanda-réžia, Jozef Boďa, Ján Lettrich ml.-Vreckeje, Marián Hulla, spodný rad: Michal Hulla, Martina Hullová, Anna Hullová, Alena Lettrichová-Ďuriceje, Magda Vašková, Jozef Ďuriš/


 
 

 
Položky 41-80 z 141

Ďalšie fotogalérie

ŽIVOT ANDREJA LETTRICHA /úprava fotografií Peter Lettrich/

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Rodný dom

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - 5.trieda s učiteľom A.Šavlom - školský rok 1932-1933 /A.Lettrich/

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Jozef Kuka, Anna Hullová-Kuruceje, Andrej Lettrich - júl 1938

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1939


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1940

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich s priateľmi

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich, Jožo, Slavo Košeje a spol - august 1941


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich, Jozef Lettrich-Mišekeje, Michal Vereš - august 1941

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1949

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1949

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1949


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - J.Lettrich-Miškeleje, A.Lettrich, A.Kuková, J.Kuka-Mišeje, J.Makoš

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Otec Andreja Lettricha

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Mama Andreja Lettricha

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Kozlie mlieko 1950


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Lazy sa pohli 1952

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Lazy sa pohli 1952

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Drevená dedina 1952 - Zuberec

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Drevená dedina 1952


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Čiste ruky 1956

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - V hodine dvanástej 1958

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - V hodine dvanástej 1958

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Strieborný favorit 1960


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Malá manekýnka 1960

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Malá manekýnka 1960

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ -

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Vrátim sa živý 1962


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - PĽR Gdynia 11.8.1962 - Rozhlasový zájazd

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Archimedov zákon 1964

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Archimedov zákon - Bukurešť máj 1964

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Smrť prichádza v daždi 1965


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Kazaň 1965

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Mŕtvy nespievajú 1965

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Mŕtvy nespievajú 1965 - za Stupavou /marec 1965/

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Vrah zo záhrobia 1966


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Vrah zo záhrobia 1966

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Volanie démonov 1967 - bar Devín

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Volanie démonov 1967

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - ZSSR 1968


 
 

 
Položky 1-40 z 75

Ďalšie fotogalérie

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 

 
Položky 1-40 z 374

Ďalšie fotogalérie

HISTÓRIA FS DUBOVÉ/úprava fotografií Peter Lettrich/

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-40 z 360

Ďalšie fotogalérie

90. VÝROČIE POSVÄTENIA CIRKEVNÉHO DOMU - 5.11.2017

kostol.jpgNa 90. výročí posvätenia Cirkevného domu sa stretlo veľa dobrých ľudí. Pozvanie medzi nás prijali a spolu s nami vzdali hold dielu našich predkov aj vzácni hostia – biskup východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, bratia farári a sestry farárky z okolitých farností, naša bývalá sestra farárka Mgr. Daniela Mikušová a veľa našich rodákov a podporovateľov. Nádhernú atmosféru nedeľného predpoludnia dotvorili aj členovia cirkevného spevokolu, operný spevák Mgr. Zoltán Vongrey a Katka Košová, ktorým patrí veľká vďaka za príspevok k dôstojnej slávnosti.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka