Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DubovéHľadať
 
 

Fotogaléria

HISTÓRIA DUBOVÉHO VO FOTOGRAFIÁCH /úprava fotografií Peter Lettrich/

Cimbalová muzika pri vystúpení na Dubovom /80-roky

Cimbalová muzika pri vystúpení na Dubovom /80-roky/

Divadelné predstavenie Evy Dobešovej - Čo by bolo,

Divadelné predstavenie Evy Dobešovej - Čo by bolo, keby bolo 1983, premiéra: 26.12.1983 - réžia Jozef Ďuriš

Divadelné predstavenie Jordana Radičkova - Pokus o

Divadelné predstavenie Jordana Radičkova - Pokus o lietanie 1983, premiéra: 20.3.1983 - réžia Peter Bzdúch

Vyznamenanie ministrom kultúry za divadelné predst

Vyznamenanie ministrom kultúry za divadelné predstavenie - Pokus o lietanie /réžia P.Bzdúch rok 1983/


 
 
Futbalový zápas Dražkovce - Dubové rok 1983

Futbalový zápas Dražkovce - Dubové rok 1983

Divadelné predstavenie - Hamlet v obci Horná Moruš

Divadelné predstavenie - Hamlet v obci Horná Moruša režia J.Kožuch v roku 1989

Cimbalová muzika na Turčianskych slávnostiach v ro

Cimbalová muzika na Turčianskych slávnostiach v roku 1987

Budíček pri príležitosti osláv 725.rokov obce /198

Budíček pri príležitosti osláv 725.rokov obce /1987/


 
 
Budíček pri príležitosti osláv 725.rokov obce /198

Budíček pri príležitosti osláv 725.rokov obce /1987/

Dubovčianka na oslavách 725.rokov obce /1987/

Dubovčianka na oslavách 725.rokov obce /1987/

Zájazd folklóru do Moskvy 1987

Zájazd folklóru do Moskvy 1987

 Folklórny súbor pri oslavách Matice Slovenskej 19

Folklórny súbor pri oslavách Matice Slovenskej 1988


 
 
Najstaršia volička pri voľbách - Mária Kleskeňová

Najstaršia volička pri voľbách - Mária Kleskeňová /96 rokov, narodená: 8.6.1891, zomrela: 16.6.1987/

Murovaná sypáreň s pivnicou dom č. 45

Murovaná sypáreň s pivnicou dom č. 45

Divadelné predstavenie Ž. Nalkowskej - Dom žien 19

Divadelné predstavenie Ž. Nalkowskej - Dom žien 1969, premiéra: 16.3.1969 - réžia Jozef Ďuriš /Milada Hullová a Elena Lettrichová/

Divadelné predstavenie D.I.Fonvizina - Brigadier 1

Divadelné predstavenie D.I.Fonvizina - Brigadier 1971, premiéra: 13.3.1971, réžia Ľubomír Vajdička /hore deti: Marián Hulla, Marián Lettrich-Vreckeje, dole z ľava: Michal Hulla-Danieleje, Ján Boďa-Štefaneje, Elena Kmeťová-Holičeje, na spodu z ľava: Ľubo Lettrich-Zemiačikeje, Mária Hullová-Kuruceje, Ľubomír Vajdička-réžia, Milada Hullová, Anna Hullová-Mišova, Michal Hulla, Jozef Ďuriš, Ján Lettrich-obchodník/


 
 
Divadelné predstavenie J.Caragiale - Burlivá noc 1

Divadelné predstavenie J.Caragiale - Burlivá noc 1972, premiéra: 12.3.1972 - réžia Ľubomír Vajdička

Divadelná rozprávka J. Domasta - Soľ nad zlato 194

Divadelná rozprávka J. Domasta - Soľ nad zlato 1944, premiéra: 30.4.1944 - réžia Gabriela Záborská

Spevokol na oslavách 725.rokov prvej písomnej zmie

Spevokol na oslavách 725.rokov prvej písomnej zmienke obce Dubové /1987/

Učiteľ Andrej Šavol so žiakmi šk.rok 1944-45

Učiteľ Andrej Šavol so žiakmi šk.rok 1944-45


 
 
Divadelné predstavenie V.Hurbana Vladimírova - ZEM

Divadelné predstavenie V.Hurbana Vladimírova - ZEM 1973, premiéra: 26.12.1973, réžia Ľubomír Vajdička /z ľava Anna Povážanová, Oľga Kuková, Viera Boďová/

Pohľad na Záturčie rok 1973

Pohľad na "Záturčie" rok 1973

Pohľad na Záturčie rok 1975

Pohľad na "Záturčie" rok 1975

Otvorenie sobášnej miestnosti po rekonštukcii pri

Otvorenie sobášnej miestnosti po rekonštukcii pri príležitosti 725.výročie prvej písomnej zmenke /1987/


 
 
Divadelné predstavenie P.Karvaša - Polnočná omša 1

Divadelné predstavenie P.Karvaša - Polnočná omša 1960, premiéra: 17.4.1960, réžia Andrej Šavol /z prava Stanislav Vereš-Šimeje, Želmíra Hullová-Bendešeje, Viera Cígrová, Jozef Ďuriš/

Divadelné predstavenie P.Karvaša - Polnočná omša 1

Divadelné predstavenie P.Karvaša - Polnočná omša 1960, premiéra: 17.4.1960, réžia Andrej Šavol /z prava Jaro Ursíny, Stanislav Vereš, Michal Kočiš/

 Divadelné predstavenie Polnočná omša 1960 réžia A

Divadelné predstavenie Polnočná omša 1960 réžia Andrej Šavol /z prava Stanislav Vereš-Šimeje, Viera Cigrová, Zelka Hullová-Bendešeje, Jozef Ďuriš, Želka Povážanová/

Oslava 725.rokov prvej písomnej zmienke /1987/

Oslava 725.rokov prvej písomnej zmienke /1987/


 
 
Oslava 725.rokov prvej písomnej zmienke /1987/

Oslava 725.rokov prvej písomnej zmienke /1987/

Pohľad na Záturčie rok 1980

Pohľad na "Záturčie" rok 1980

Pohľad na dom Jozefa Lettricha /Babašteje/ rok 196

Pohľad na dom Jozefa Lettricha /Babašteje/ rok 1960

Pohľad na dvor Jozefa Lettricha /Babašteje/ rok 19

Pohľad na dvor Jozefa Lettricha /Babašteje/ rok 1960


 
 
Pohľad na dolnú časť obce od Jozefa Lettricha /Bab

Pohľad na dolnú časť obce od Jozefa Lettricha /Babašteje/ rok 1960

Pohľad z Dielu na hornú čast obce rok 1960

Pohľad z Dielu na hornú čast obce rok 1960

Pohľad z Dielu na hornú čast obce rok 1960

Pohľad z Dielu na hornú čast obce rok 1960

Pohľad na dom Jozefa Hrivnáka /Poleriečaneje/ rok

Pohľad na dom Jozefa Hrivnáka /Poleriečaneje/ rok 1980


 
 
ZŠ - pochod masiek rok 1973

ZŠ - pochod masiek rok 1973

Základná škola - M.Benáková so žiakmi 2 ročníka a

Základná škola - M.Benáková so žiakmi 2 ročníka a 4 ročníka /rok 1981/

Vianoce v MŠ Dubové - 1978

Vianoce v MŠ Dubové - 1978

Trávenie vianočných sviatkov v Klube mládeže - 199

Trávenie vianočných sviatkov v Klube mládeže - 1990


 
 

 
Položky 81-120 z 141

Ďalšie fotogalérie

ŽIVOT ANDREJA LETTRICHA /úprava fotografií Peter Lettrich/

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Rodný dom

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - 5.trieda s učiteľom A.Šavlom - školský rok 1932-1933 /A.Lettrich/

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Jozef Kuka, Anna Hullová-Kuruceje, Andrej Lettrich - júl 1938

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1939


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1940

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich s priateľmi

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich, Jožo, Slavo Košeje a spol - august 1941


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich, Jozef Lettrich-Mišekeje, Michal Vereš - august 1941

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1949

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1949

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Andrej Lettrich 1949


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - J.Lettrich-Miškeleje, A.Lettrich, A.Kuková, J.Kuka-Mišeje, J.Makoš

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Otec Andreja Lettricha

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Mama Andreja Lettricha

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Kozlie mlieko 1950


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Lazy sa pohli 1952

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Lazy sa pohli 1952

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Drevená dedina 1952 - Zuberec

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Drevená dedina 1952


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Čiste ruky 1956

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - V hodine dvanástej 1958

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - V hodine dvanástej 1958

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Strieborný favorit 1960


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Malá manekýnka 1960

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Malá manekýnka 1960

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ -

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Vrátim sa živý 1962


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - PĽR Gdynia 11.8.1962 - Rozhlasový zájazd

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Archimedov zákon 1964

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Archimedov zákon - Bukurešť máj 1964

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Smrť prichádza v daždi 1965


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Kazaň 1965

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Mŕtvy nespievajú 1965

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Mŕtvy nespievajú 1965 - za Stupavou /marec 1965/

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Vrah zo záhrobia 1966


 
 
Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Vrah zo záhrobia 1966

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Volanie démonov 1967 - bar Devín

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - Volanie démonov 1967

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotog

Život Andreja Lettricha fotografiami /úprava fotografií Peter Lettrich/ - ZSSR 1968


 
 

 
Položky 1-40 z 75

Ďalšie fotogalérie

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 
Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter

Divadlo vo fotografiách /úprava fotografií: Peter Lettrich/


 
 

 
Položky 1-40 z 374

Ďalšie fotogalérie

HISTÓRIA FS DUBOVÉ/úprava fotografií Peter Lettrich/

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname

Spomíname


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-40 z 360

Ďalšie fotogalérie

90. VÝROČIE POSVÄTENIA CIRKEVNÉHO DOMU - 5.11.2017

kostol.jpgNa 90. výročí posvätenia Cirkevného domu sa stretlo veľa dobrých ľudí. Pozvanie medzi nás prijali a spolu s nami vzdali hold dielu našich predkov aj vzácni hostia – biskup východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, bratia farári a sestry farárky z okolitých farností, naša bývalá sestra farárka Mgr. Daniela Mikušová a veľa našich rodákov a podporovateľov. Nádhernú atmosféru nedeľného predpoludnia dotvorili aj členovia cirkevného spevokolu, operný spevák Mgr. Zoltán Vongrey a Katka Košová, ktorým patrí veľká vďaka za príspevok k dôstojnej slávnosti.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka