Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DubovéHľadať
 
 

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dubové na 1. polrok 2019Vytlačiť
 

NÁVRH 

Plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Obce Dubové na  1. polrok 2019

V súlade s §18f, ods. 1, písm. b)  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  hlavná kontrolórka predkladá obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie  nasledujúci návrh  kontrol na 1. polrok  2019:


 I. Finančné kontroly a kontroly zákonnosti 

  1. Finančná kontrola pokladničnej hotovosti za II. polrok 2018

            T: Február 2019

  1. Kontrola dodržiavania Registratúrneho poriadku na obecnom úrade

            T: Marec 2019

  1. Finančná kontrola krátkodobých prenájmov priestorov kultúrneho domu a iných priestranstiev obce
  2. Kontrola výberu správnych poplatkov vybratých za overovanie listín a podpisov za II. Polrok 2018
  3. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2018 na obecnom úrade

T: jún 2019

II.  Stanoviská hlavného kontrolóra a iné činnosti HK

  1. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Dubové za rok 2018
  2. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva
  3. Prípadná pomoc pri spracovaní VZN a iných materiálov obce

 

SPRACOVALA:

Ing.  Beáta  Gáborová, hlavná kontrolórka  obce Dubové,

1. február  2019

Návrh   Plánu kontrolnej   činnosti  zverejnený  spôsobom v meste obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na www stránke mesta) dňa 10.2.2019


 
 

dnes je: 24.6.2019

meniny má: Ján

webygroup
ÚvodÚvodná stránka