Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DubovéHľadať
 
 

Návrh - Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dubové na II. polrok 2019Vytlačiť
 

NÁVRH
Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Dubové na II. polrok 2019


V súlade s §18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavná kontrolórka predkladá obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na 1. polrok 2019:


I. Finančné kontroly a kontroly zákonnosti
1. Finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov v roku 2019
T: August 2019


2. Kontrola platných VZN obce Dubové
T: September 2019


3. Finančná kontrola dotácií poskytnutých obcou v zmysle VZN O dotáciách za rok 2018
T: Október 2019


4. Kontrola opatrení vyplývajúcich z vykonaných kontrol v roku 2019
T: November 2019


5. Stanovisko k rozpočtu obce Dubové na rok 2020
T: December 2019


II. Iné činnosti HK
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva
2. Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
3. Prípadná pomoc pri spracovaní VZN a iných materiálov obce

SPRACOVALA:
Ing. Beáta Gáborová, hlavná kontrolórka obce Dubové, 1. jún 2019


Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesením
na úradnej tabuli a uverejnený na www stránke obce) dňa 3.6.2019


 
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka