Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DubovéHľadať
 
 

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Zverín - Vysoký vrch

Vznik a vývoj Poľovníckeho združenia

obr 208.jpgUž pred 60 rokmi boli na úpätí Kremnických hôr a pohoria Žiar v katastrálnych územiach obcí Dubové, Sklené, Veľký Čepčín veľmi dobré geologické, klimatické, ale aj úživné podmienky pre poľovnú zver. A tak sa mohli vytvárať aj vhodnejšie podmienky pre intenzívnejší a usmerňovaný rast jelenej, srnčej a diviačej zveri. Všetky tieto predpoklady umožnili vznik Poľovníckeho združenia, ktorého história sa začala písať v roku 1949.
Pôvodne na území terajšieho Poľovného revíru Dubové, ktorý má prenajatý PZ „Zverín – Vysoký vrch“ Dubové, mali poľovné plochy vo vlastníctve Štátne lesy, mesto Kremnica, urbarialisti, cirkevné inštitúcie, pasienkové a lesné spoločenstvá, strední a drobní „lesomajitelia“. V tridsiatych rokoch vylicitoval poľovný revír v katastrálnom území obce Dubové pán Chalupský z Prahy, nájomca pozemkov Kremnického panstva, poľnohospodársky dvor Požehy. Ako „zverostrážca“ a hájnik u neho pracoval Ján Daniš – Fliteje z Dubového.
V roku 1938 však revír vylicitoval Andrej Šavol, učiteľ z Dubového a miestni remeselníci, ktorí si pribrali spoločníkov.
V roku 1949 bola vytvorená v katastrálnom území obce Dubové poľovnícka spoločnosť „SLATINA“. Rozloha revíru bola 1275 ha. Vlastníkmi revíru boli urbarialisti z Dubového, Ivančinej, Kaľamenovej, Rudna, Bodorovej a ŠL Mošovce. Ďalšími majiteľmi boli pp. Matej Plica, Stanislav Plica, vdova Kevická, Vladárovci, Kleskeň, Hrivnák, Považan, Bakoš, Kašuba, Toman, Štock, Orságh a ďalší drobní „lesomajitelia“. Zakladajúcimi členmi poľovníckej spoločnoIMG_8945.jpgsti boli pp. Juraj Slivka, Juraj Rusnák, Andrej Šavol, Ján Puškár, Ján Cíger, Juraj Cíger, Pavol Šošovička, Jozef Daniš, Ján Karaman a ďalší. Celkovo bolo 12 zakladajúcich členov a postupne boli do spoločnosti pribratí ďalší členovia. Miesto predsedu zaujal Juraj Rusnák.
V roku 1949 bola vytvorená v katastrálnom území obce Sklené spoločnosť „SENNÝ VRCH“, ktorá mala dva poľovné revíri – Dolný Turček a revír Heiberg. Revír bol vytvorený z poľovných pozemkov Dolný Turček, Kremnické lesy, katastrálne územie Štátnych lesov Kunešov a Sklené, pozemky bývalých urbarialistov a súkromníkov zo Skleného. Medzi zakladajúcich členov patria pp. Anton Ličko, Ján Stuchlík, Jozef Auxt, Pavel Záhumiensky, Ján Majerčík, Jozef Daubner, František Kohút. Za predsedu bol zvolený Ján Stuchlík.
Dve poľovnícke spoločnosti – „SLATINA“ a „SENNÝ VRCH“ – boli v roku 1959 zlúčené a vznikla spoločnosť „ZVERÍN – VYSOKÝ VRCH“ DUBOVÉ. Po zlúčení boli hranice revíru upravené. Ku spoločnosti bol pričlenený Zverín a vyčlenený lesný masív Krpec. Táto spoločnosť mala celkovo 25 členov a post predsedu patril Jurajovi Rusnákovi.
K 1.1.1963 bola prevedená úprava hraníc revíru a k spoločnosti Budiš bola pričlenená časť revíru Dubové. K ďalšej zmene došlo 1.1.1983. vlastníkmi revíru sa stali SŠL Lesný závod Turčianske Teplice, JRD Turiec Dubové, Agrokombinát ZOBOR – podnik Turčianske Teplice. Revír bol zaradený do prvej akostnej triedy s chovom jelenej a srnčej zveri.
Od 1.1.1994 PZ zabezpečoval výkon práva poľovníctva v „Poľovnom revíri Dubové“ na základe rozhodnutia Lesného úradu v Martine, číslo LÚ – 164/1993 zo dňa 24.1.1994 a jeho výmera do konca roku 2003 mala rozlohu 5443 ha.
IMG_8905.jpgS účinnosťou od 1.1.2004 sa zmenilo usporiadanie a výmera poľovného revíru. Zmeny nastali v dôsledku uzatvorenia nových nájomných zmlúv pre výkon práva poľovníctva, resp. obnovy pôvodných nájomných zmlúv, uzatvorených na obdobie rokov 2004 – 2013. K ďalším zmenám došlo u prenajímateľov poľovných pozemkov z dôvodu ich majetkovo-právneho vysporiadania s novými vlastníkmi poľovných pozemkov.
Od roku 2004 výmera nášho poľovného revíru predstavuje rozlohu 5147 ha. Rozhodujúcimi vlastníkmi poľovných pozemkov sú Slovenský pozemkový fond, Lesy SR, š.p., Poľnohospodárske družstvo „Turiec“ Dubové, Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Urbárske spoločenstvá Dubové, Kaľamenová a Ivančiná, Lesné a pozemkové spoločenstvo Veľký Čepčín, Pasienkové spoločenstvo Vieska, Rímsko-katolícka cirkev f.ú. Slovenské Pravno a ďalší súkromní vlastníci poľovných pozemkov.


SÚČASNÉ ZLOŽENIE VÝBORU A DOZORNEJ RADY POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA „ZVERÍN – VYSOKÝ VRCH“ DUBOVÉ:
Výbor „PZ“

PREDSEDA: Ing. Kmeť Vladimír
PODPREDSEDA: Masaryk Stanislav
TAJOMNÍK: Ing. Kovalčík Miroslav
POĽOVNÝ HOSPODÁR: Hulla Dušan
FINANČNÝ HOSPODÁR: Ing. Agricola Alfréd
KULTÚRNO-OSVETOVÝ REFERENT: Lichner Ján
REFERENT PRE LEGISLATÍVU: Ing. Kmeť Dušan
STRELECKÝ REFERENT: Černega Ján
KYNOLOGICKÝ REFERENT: Ing. Valaštík Miroslav
REFERENT PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Ing. Virteľ Ján
BRIGÁDNICKÝ REFERENT: Kevický Branislav st.


Dozorná rada „PZ“
PREDSEDA: Ing. Agricola Ľudevít
ČLEN: Ing. Mališ Jaroslav
ČLEN: Pittner Ján

                                                                                  Spracovala: Ľubomíra Lettrichová


 

60. výročie založenia Poľovníckeho združenia "Zverín - Vysoký vrch"

„Všetky knihy zožltnú , ale kniha prírody má každý rok nové nádherné vydanie“

IMG_8903.jpgV tomto duchu výroku Hansa Christiana Andersena sa niesli oslavy 60.výročia založenia Poľovníckeho združenia „Zverín - Vysoký vrch“ Dubové, okres Turčianske Teplice .
Oslavy boli rozdelené do niekoľkých dní. Najskôr sme si v sobotu 27.júna 2009 pripomenuli v pietnych spomienkach 37 zosnulých členov PZ zapálením sviečok a položili sme na ich hroby ďakovné spomienkové listy.
V piatok 3.júla sme zorganizovali vernisáž výstavy najlepších poľovných trofejí a následne sa konala slávnostná členská schôdza PZ za účasti vzácnych hostí z celého regiónu, zástupcov viacerých inštitúcii, susedných PZ a sponzorov. Slávnostné zhodnotenie činnosti za uplynulých 60 rokov vykonal vo svojom príhovore predseda PZ Ing. Vladimír Kmeť. Následne sme pristúpili k odovzdávaniu ďakovných listov a plakiet členom PZ a hosťom pri príležitosti nášho okrúhleho jubilea. Členovia PZ si potom osobne „nabili klinec“ na pamätnú tabuľu PZ a zároveň obdržali pamätné odznaky k 60.výročiu založenia PZ. Slávnostná schôdza bola ukončená bohatým občerstvením a spoločenským posedením.
IMG_8908.jpgNasledujúci deň oslavy pokračovali Svätohubertovským pochodom členov PZ s rodinnými príslušníkmi, hosťami a Turčianskymi mažoretkami až do kultúrneho domu na Dubovom. Tu pokračovala tanečná zábava s kultúrnym programom, ktorý zabezpečovali Turčianske mažoretky, ženský spevokol zo Skleného a poľovnícke signály v podaní študentiek Lesníckej fakulty Tu Zvolen. Pre účastníkov zábavy bol pripravený kvalitný srnčí guláš a iné dobroty na občerstvenie . Vyvrcholením výbornej zábavy bolo losovanie bohatej tomboly, do ktorej zabezpečili ceny štedrí sponzori . Zábava pokračovala do skorého rána a spokojný účastníci sa už dnes tešia na ďalšie spoločenské akcie organizované výborom PZ.
Bohatú históriu PZ si všetci účastníci mohli pozrieť v kronike PZ , ale aj buletíne, ktorý vydal výbor PZ k tomuto okrúhlemu výročiu .

                                                                                   Výbor PZ „Zverín - Vysoký vrch“ Dubové

IMG_8914.jpg
                                           


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka