Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DubovéHľadať
 
 

Tlačivá

Tlačivá - stavebné

15. Správne poplatky platné od 1.1.2013
 15_spravne_poplatky_stavebna_sprava2013.pdf (103.7 kB) (103.7 kB)

14. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona a § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
 14_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.pdf (74.3 kB) (74.3 kB)

13. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 ods.1 stavebného zákona a § 21 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
 13_navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf (71.3 kB) (71.3 kB)

12. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle §-u 26 odst. 4 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 79 zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovania stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 12_navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_obvod_urad.pdf (52.2 kB) (52.2 kB)

11. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona a § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
 11_navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (74.5 kB) (74.5 kB)

10. Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia v zmysle §-u 21 a 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona NR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 58 zák. č.50/1976 Z.z.
 10_ziadost_o_vydanie_vodopravneho_povolenia.pdf (65.8 kB) (65.8 kB)

9. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88 ods.1 písm.b/ stavebného zákona v znení neskorších predpisov
 9_ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf (73 kB) (73 kB)

8. Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 11 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
 8_ziadost_o_ zmenu_ stavby_pred_dokoncenim.pdf (72.5 kB) (72.5 kB)

7. Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, chodníka
 7_ziadost_o_pov_na_uzivanie_pozem_komunik_chodnika.pdf (59.1 kB) (59.1 kB)

6. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
 6_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.pdf (73.7 kB) (73.7 kB)

5. Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 stavebného zákona a §8 a 9 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
 5_ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (72.5 kB) (72.5 kB)

4. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
 4_ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (73 kB) (73 kB)

3. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov v zmysle zákona
NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 3_ziadost_o_suhlas_na_vyrub_drevin.pdf (61.4 kB) (61.4 kB)

2. Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 stavebného zákona a § 16 vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení vyhl. č. 155/1980 Zb. a vyhl. č. 378/1992 Zb.
 2_ohlasenie_stavebnych_uprav_podla.pdf (62.9 kB) (62.9 kB)

1. Ohlásenie drobnej stavby
 1_ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (70.8 kB) (70.8 kB)

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka